Oleh kerana kami mewakili SEMUA pinjaman koperasi, anda boleh memilih pinjaman yang terpantas, termurah dan yang sesuai mengikut kelayakan anda. Kami hanya syorkan pinjaman koperasi yang paling berbaloi untuk pelanggan kami.

 • Kadar untung terendah di pasaran. GUARANTEE

 • Payout tertinggi di pasaran (peminjam dapat tunai paling banyak). GUARANTEE

 • Proses Tercepat di pasaran untuk tujuan kecemasan. GUARANTEE

 • Syarat paling longgar untuk kes blacklist dengan amaun yang tinggi. GUARANTEE

RCE


 • Pinjaman maksima sehingga RM200,000
 • Proces dalam 7-10 Hari Kerja.
 • Tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun
 • Had CTOS / Blacklist RM30,000
 • Kadar keuntungan adalah untuk 10 tahun adalah 6.88% setahun, dan berkhidmat 1 TAHUN keatas
 • Status Kerja Tetap
 • Untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun sahaja. Potongan Gaji Biro Angkasa

Dokument Yang Diperlukan
 • Slip Gaji Asal Satu Bulan Terkini (e-payslip perlu disahkan Majikan dan 3 salinan)
 • 3 Salinan Slip Gaji Setiap Bulan untuk 2 Bulan Disahkan Majikan
 • 3 Salinan IC Disahkan Majikan
 • Surat Pengesahan Majikan (Letterhead Majikan)
 • Surat Opsyen Bersara (jika perlu)
 • Penyata Bank Gaji Masuk
 • Salinan Buku Bank
 • Bill Air/Api/Astro/Telepon

KEISTIMEWAAN

Kelebihan Pembiayaan RCE
1. Proses kelulusan hanya 48 jam jika borang dilengkapi dengan dokumen sokongan untuk pinjaman baru atau fresh loan. Overlap pinjaman sedia ada perlu 7 hari berkerja.
2. Jumlah gaji tetap RM1200 keatas. Kadar faedah 6.88% tetap. Tempoh pembayaran sampai 10 tahun dengan maksima pinjaman RM 250,000.
3. Kakitangan kerajaan kontrak kerja 6 bulan boleh memohon pembiayaan RCE(Y2).

INFO RCE

RCE Capital Berhad
RCE Capital Berhad (“RCE Capital” atau ‘’ Company’’) adalah syarikat kewangan utama dalam industri kewangan yang memberi dana kepada koperasi-koperasi di Malaysia. RCE Capital pernah ditempatkan di papan kedua Bursa Saham Malaysia pada 1994 dan RCE Capital juga pernah menginvestasi dalam industri pengiklanan dan juga penyiaran. RCE Capital mengakhirkan operasi bisnis pengiklanan dan penyiaran pada tahun 2004. Selepas itu RCE Capital memfokuskan dalam industri kewangan dana distribusi sahaja. Pada 2006 status penyenaraian RCE ditingkatkan ke Bursa Saham Malaysia dipapan Pasaran Utama .
 RCE Marketing Sdn Bhd
RCE Capital yang menyediakan dana “personal financing” bekerjasama dengan koperasi-koperasi melalui anak syarikat milik RCE Marketing Sdn Bhd.
RCE Marketing peranannya mendistribusi dana pinjaman kepada koperasi-koperasi buat pinjaman peribadi untuk sector kerajaan.
Pembayaran balik pinjaman adalah dibuat melalui potongan gaji bulanan secara outomatik, yang diurus oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Biro ANGKASA. 
Sistem potongan gaji automatik dikuatkan dengan kadar perolehan yang berpatutan kepada sektor kerajaan untuk merendahkan risiko kepada RCE Marketig.
Demikianlah membolehkan RCE Marketing memperoleh faedah pinjaman yang diuruskan.
RCE Capital perniagaan teras dalam peruntukan pinjaman peribadi melalui up kerjasama strategik dengan koperasi, melalui milik penuh anak syarikat RCE Marketing Sdn Bhd ("RCE Marketing"). RCE Marketing menggunakan mekanisme rata-koleksi yang unik yang berbeza daripada model pembiayaan biasa. Pembiayaan diperluaskan kepada koperasi yang memberi pinjaman kepada ahli-ahli mereka, kebanyakan mereka berkuat kuasa sivil. Pembayaran balik akan dilakukan melalui kerajaan yang dimulakan oleh Gaji Potongan Skim, yang ditadbir oleh Angkatan koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA), koleksi agensi berpusat di negara ini bagi koperasi yang mengambil bahagian. Sistem potongan gaji automatik ditambah pula dengan kadar perolehan yang lebih rendah dalam sektor kerajaan yang hadir landskap perniagaan berisiko rendah untuk RCE Marketing, sekali gus membolehkan ia menikmati kadar delinkuensi diurus.
Selain daripada pembiayaan pengguna, RCE Capital juga menyediakan penyelesaian kewangan jangka pendek kepada pelanggan-pelanggan korporat melalui RCE Factoring Sdn Bhd ("RCE Pemfaktoran"). RCE Factoring menawarkan pemfaktoran dan mengesahkan kemudahan kepada perusahaan kecil dan sederhana terutamanya yang terlibat dalam perdagangan, pembinaan dan pembuatan. Dalam tambahan kepada perniagaan pembiayaan, Syarikat juga mempunyai pelaburan dalam AmFIRST Harta Tanah Pelaburan Amanah dan harta, yang membolehkan ia untuk menikmati pendapatan berulang.
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Kumpulan telah ditoreh ke dalam pasaran hutang untuk pertumbuhan yang pesat. Setakat ini, RCE Marketing telah mengeluarkan empat instrumen hutang, bermula dengan pengeluaran RM45.0 juta Tetap Bon Bersiri Kadar dan RM50.0 ditaja jamin Program Kertas Perdagangan pada tahun 2004. Ini adalah satu peristiwa penting bagi RCE Capital kerana ia merupakan syarikat pembiayaan pengguna pertama untuk memasuki pasaran modal bagi pembiayaan. Ini telah diikuti oleh penerbitan RM420.0 juta tetap Kadar Nota Jangka Sederhana pada tahun 2005. RM1.5 bilion Pensekuritian Bersandarkan Aset ("ABS") adalah usaha RCEM terbaru ke dalam pasaran hutang dengan bahagian pertama daripada RM100.0 juta yang dikeluarkan pada bulan November 2007. Di samping itu diberi AAA penarafan, program ini 5.5 tahun pensekuritian pengguna penghutang terbesar di Malaysia dan di antara program terbesar ABS pada tahun 2007 dari segi jumlah saiz terbitan.
Selaras dengan visi untuk menjadi yang mantap yang bukan bank penyedia perkhidmatan kewangan Syarikat, RCE Capital terus untuk mendapatkan pertumbuhan organik melalui peningkatan dalam produk dan perkhidmatan. Syarikat ini juga bertujuan untuk mengukuhkan jualan dan rangkaian pengedaran serta membuat perkiraan strategik dengan koperasi kredit yang berpotensi untuk mengembangkan bahagian pasaran. RCE Capital kekal positif kepada meneroka pelaburan oportunis dan perniagaan pelengkap, kedua-dua tempatan dan luar negara.
Mengenai Pemegang Saham Utama
Tan Sri Azman Hashim, seorang tokoh yang terkenal dalam arena korporat dan perbankan Malaysia, kedua-dua Pengerusi dan pemegang saham terbesar RCE Capital melalui syarikat pelaburan utama beliau memegang, Amcorp Group Berhad ("Amcorp"). Asas aset teras Amcorp dalam sektor kewangan melalui RCE Capital dan AMMB Holdings Berhad, atau lebih dikenali sebagai Kumpulan AmBank. Selain daripada sektor kewangan, Amcorp juga mempunyai pelaburan yang strategik dalam hartanah, kejuruteraan dan infrastruktur serta teknologi maklumat.

SENARAI MAJIKAN LAYAK MEMOHON

Semananjung Malaysia
AIR KELANTAN SDN BHD
AMANAH RAYA MALAYSIA BHD (ARB)
ARMSTRONG AUTO PARTS SDN BHD    (Exclusive to UKH only)
BADAN PERHUBUNGAN UMNO
BAHAGIAN KENDERAAN MARA
BALAI SENI LUKIS NEGARA
BANK PERTANIAN MALAYSIA
BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA
BPO INNOVATION SDN BHD
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
FURNITURE INDUSTRY TECHNOLOGY CENTER SDN BHD (FITEC)
GIATMARA SDN BHD
HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN M’SIA (HUKM)
IIUM HOLDING SDN BHD (SWB:0000329)
IKIP EDUCATION SDN BHD
IKIP TRAINING SDN BHD
INFOJUTA SDN BHD
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN BHD
INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN (MARDI)
INSTITUT INTEGRITI M’SIA
INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM M’SIA
INSTITUT  PENYELIDIKAN  DAN   KEMAJUAN  PERTANIAN  MALAYSIA
INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN M’SIA (FRIM)
INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA MALAYSIA BERHAD
JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA
JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (JAWI)
JABATAN KEMAJUAN AGAMA ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)
JABATAN KETUA MENTERI NEGERI MELAKA
JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA
JABATAN MUFTI SELANGOR
JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI PERLIS
JABATAN UKUR & PEMETAAN KEDAH
JABATAN ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JOHOR PORT SDN BHD
KAF SEAGROATT SECURITIES SDN BHD
KAS AMAN RIMBA SDN BHD
KAS INDUSTRIES SDN BHD
KOLEJ ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH, PAHANG
KOLEJ ISLAM DARUL RIZDUAN PERAK
KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (DI BWH MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR)
KOLEJ RISDA SDN BHD                          (Slow Paymaster)
KOLEJ UGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM M’SIA
KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN UTARA M’SIA
KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN M’SIA
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI M’SIA (KUSTEM)
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN
KUANTAN SPECIALIST HOSPITAL SDN BHD
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)
LEMBAGA AIR PERAK
LEMBAGA AKREDITASI NEGARA (AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA)
LEMBAGA AMANAH BALAI SENI LUKIS NEGARA
LEMBAGA BALAI SENI LUKIS NEGARA
LEMBAGA GETAH M’SIA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)
LEMBAGA KAYU DAN PERINDUSTRIAN M’SIA
LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN M’SIA (MIDA)
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU, KELANTAN
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA, KEDAH
LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
LEMBAGA MAKTAB MAHMUD, NEGERI KEDAH
LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
LEMBAGA MUZIUM NEGERI  TERENGGANU
LEMBAGA MUZIUM NEGERI KEDAH
LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN
LEMBAGA MUZIUM SELANGOR
LEMBAGA PELABUHAN KLANG
LEMBAGA PELABUHAN PULAU PINANG
LEMBAGA PELABUHAN JOHOR
LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN – FAMA
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN M’SIA (CIDB)
LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONG M’SIA
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA
LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG JOHOR
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG NEGERI SEMBILAN
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, KEDAH
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, MELAKA
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, PAHANG
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, PERAK
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, PERLIS
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, PULAU PINANG
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG, TERENGGANU
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR
LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA
LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA
LEMBAGA TABUNG HAJI
LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA, KELANTAN
LEMBAGA TOTALISATOR MALAYSIA
LIGAMAS SDN BHD
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
MAJLIS BANDARAYA ALOR STAR, KEDAH
MAJLIS BANDARAYA IPOH, PERAK
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU, JOHOR
MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM, SELANGOR
MAJLIS DAERAH BACHO, KELANTAN
MAJLIS DAERAH BALING, KEDAH
MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU, KEDAH
MAJLIS DAERAH BATU GAJAH
MAJLIS DAERAH BENTONG, PAHANG
MAJLIS DAERAH BESUT, TERENGGANU
MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLAND, PAHANG
MAJLIS DAERAH DUNGUN, TERENGGANU
MAJLIS DAERAH GERIK, PERAK
MAJLIS DAERAH GUA MUSANG, KELANTAN
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR, SELANGOR
MAJLIS DAERAH JASIN, MELAKA
MAJLIS DAERAH JELI, KELANTAN
MAJLIS DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN
MAJLIS DAERAH JERANTUT, PAHANG
MAJLIS DAERAH KERIAN, PERAK
MAJLIS DAERAH KINTA BARAT,PERAK
MAJLIS DAERAH KINTA SELATAN, PERAK
MAJLIS DAERAH KOTA BHARU, KELANTAN
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR
MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT,SELANGOR
MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR
MAJLIS DAERAH KUBANG PASU, KEDAH
MAJLIS DAERAH LABIS, JOHOR
MAJLIS DAERAH LENGGONG, PERAK
MAJLIS DAERAH LIPIS, PAHANG
MAJLIS DAERAH MACHANG, KELANTAN
MAJLIS DAERAH MARAN, PAHANG
MAJLIS DAERAH MARANG, TERENGGANU
MAJLIS DAERAH MERSING, JOHOR
MAJLIS DAERAH MUAR, JOHOR
MAJLIS DAERAH PASIR MAS, KELANTAN
MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN
MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH, PERAK
MAJLIS DAERAH PONTIAN, JOHOR
MAJLIS DAERAH RAUB, PAHANG
MAJLIS DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN
MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM, SELANGOR
MAJLIS DAERAH SELAMA, PERAK
MAJLIS DAERAH SIK, KEDAH
MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM, JOHOR
MAJLIS DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN
MAJLIS DAERAH TANGKAK. JOHOR
MAJLIS DAERAH TANJUNG MALIM, PERAK
MAJLIS DAERAH TAPAH,PERAK
MAJLIS DAERAH YAN, KEDAH
MAJLIS DAERAH YONG PENG, JOHOR
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH, MELAKA
MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA, SELANGOR
MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT, JOHOR
MAJLIS PERBANDARAN JASIN, MELAKA
MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BHARU, JOHOR
MAJLIS PERBANDARAN KAMPAR, PERAK
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR PERLIS
MAJLIS PERBANDARAN KELANG,SELANGOR
MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, TERENGGANU
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, JOHOR
MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU, KELANTAN
MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR, PERAK
MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN, PAHANG
MAJLIS PERBANDARAN KULAI, JOHOR
MAJLIS PERBANDARAN KULIM, KEDAH
MAJLIS PERBANDARAN MELAKA
MAJLIS PERBANDARAN NILAI, NEGERI SEMBILAN
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, JOHOR
MAJLIS PERBANDARAN PETALING JAYA, SELANGOR
MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI, PULAU PINANG
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG, SELANGOR
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG, SELANGOR
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR
MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI
MAJLIS PERBANDARAN TAIPING, PERAK
MAJLIS PERBANDARAN TELUK INTAN, PERAK
MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)
MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA
MAJLIS TINDAKAN PELANCONGAN NEGERI MELAKA
MALAYSIA AIRPORT BHD (MAB)
MALAYSIA DEBT VENTURES BHD
MALAYSIAN FERTILIZER SDN BHD
MALAYSIAN INDUSTRI – GOVT GROUP FOR H TECH (MIGHT)
MALAYSIAN NEWSPRINT INDUSTRIES SDN BHD
MALAYSIAN NPK FERTILIZER SDN BHD
MARDEC BHD
MARDI
MARDITECH CORPORATION SDN BHD
MATRADE
MPOC_MALAYSIAN PALM OIL COUNCIL
MULTIMEDIA DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD
MULTIMEDIA UNIVERSITY
PASDEC CORPORATION SDN BHD
PASDEC LAND SDN BHD
PEJABAT PUPUK SEMANGAT NG TERENGGANU
PELADANG AGROCHEMICAL TRADING SDN BHD
PENANG PORT SDN BHD
PENGURUSAN ASET AIR BHD – (PAAB)
PERBADANAN AIR MELAKA SDN BHD
PERBADANAN ANGKATAN TENTERA M’SIA (PERHEBAT)
PERBADANAN ASET KERETAPI
PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKA
PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS
PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU
PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN M’SIA
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA
PERBADANAN KEMAJUAN NG PAHANG
PERBADANAN KEMAJUAN NG SELANGOR (PKNS)
PERBADANAN KEMAJUAN NG SEMBILAN
PERBADANAN MUZIUM MELAKA
PERBADANAN NASIONAL BHD
PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL
PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI PERAK
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN
PERSATUAN NELAYAN NEGERI JOHOR
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH *
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PAHANG
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NG MELAKA
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NG PERAK
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NG PERLIS
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NG SELANGOR
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU
PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)
PERBADANAN PUTRAJAYA
PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL *
PERBADANAN TAMAN NEGARA JOHOR
PERBADANAN URUS AIR SELANGOR (PUAS)
PERBANDANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG (PDC)
PERBANDANAN PEMBANGUNAN PERTANIANIAN NEGERI PERAK
PERCETAKAN NASIONAL BHD
PERNEC PAPOINT SDN BHD
PERPUSTAKAAN DAERAH GOMBAK, SELANGOR
PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN
PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)
PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM)
PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)
PHARMANIAGA MANUFACTURING BHD
PIHAK BERKUASA TEMPATAN PASIR GUDANG.JOHOR
PIVOTAL ALLIED SDN BHD *
PORT KLANG SDN BHD
POS MALAYSIA BHD
PROJEK PENYELENGGARAAN LEBUHRAYA BHD (PROPEL BHD)
PUNCAK NIAGA SDN BHD
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
PUSAT PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)
PUSAT URUS ZAKAT – Majlis Agama Ng. P.Pinang
REGIONAL CENTER EDUCATION IN SCIENCE & MATHEMATICS (RECSAM)
RISDA
RISDA PLANTATION SDN BHD
RISDA SMALLHOLDERS PLANTATION SDN BHD
SEAMEO RECSOM (SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANISATION
SIRIM BHD
SME ORDNANCE SDN BHD
SUHAKAM SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA M’SIA *
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)
SURUHANJAYA SEKURITI M’SIA
SURUHANJAYA SYARIKAT M’SIA (SSM)
SURUHANJAYA TENAGA
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN BHD
SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD (SYABAS)
SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BHD
TALIWORKS CORPORATION BHD
TALIWORKS (LANGKAWI) SDN BHD
TECHNOLOGY PARK MALAYSIA CORPORATION SDN BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BERHAD
TENAGA JANAMANJUNG SDN BHD (SWA 0000029)
TERAS DARA KONSORTIUM SDN BHD
TERENGGANU ADVANCED TECHNICAL INSTITUTE
TH TRAVEL & SERVICES SDN BHD
TNB RESEARCH SDN BHD
TNB ENGINEERING CORPORATION SDN BHD (SWB_0000326)
UEM TERAS CONTROL SYSTEMS SDN BHD
UDA HOLDINGS SDN BHD
UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA
UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA M’SIA (UIA)
UNIVERSITI KEBANGSAAN M’SIA (UKM)
UNIVERSITI MALAYA (UM)
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)  – a4
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
UNIVERSITI PUTRA M’SIA (UPM)
UNIVERSITI SAINS M’SIA (USM)
UNIVERSITI SAINS M’SIA (USM) – cawangan Kelantan
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
UNIVERSITI TEKNIKAL MARA SDN BHD
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
URUSAN TEKNOLOGI WAWASAN SDN BHD
UNIVERSITI UTARA M’SIA (UUM)
UTM (SEK. PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN (SPACE)
YAYASAN  DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA
YAYASAN MELAKA
YAYASAN PAHANG
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU
YAYASAN TERENGGANU
YAYASAN WARISAN JOHOR
 Sabah
AMANAH RAYA BERHAD (ARB)
ARKIB NEGERI SABAH
BAHAGIAN AKAUN – BPA CODE (SABAHOE125)
BANK PERTANIAN MALAYSIA
BIRO PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (BPSM)
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)
DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH
HOSPITAL RANAU
IBU PEJABAT JABATAN BEKALAN AIR
IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA (BHG. GAJI)
IBU PEJABAT JABATAN PELABUHAN & DERMAGA SABAH
IBU PEJABAT PERTANIAN (BAHAGIAN AKAUN)
INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN (MARDI)
JABATAN BENDAHARI NEGERI, WISMA KEWANGAN
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH
JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH
JABATAN KETUA MENTERI (BHG KABINET DAN DASAR)
JABATAN KETUA MENTERI (BHG PENGURUSAN & KEWANGAN
JABATAN KONSERVASI ALAM SEKITAR
JABATAN MUZIUM NEGERI SABAH (BHG AKAUN)
JABATAN PEGUAM BESAR NEGERI SABAH
JABATAN PEMBANUNAN PERINDUSTRIAN DAN PENYELIDIKAN
JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN NEGERI
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
JABATAN PERHUBUNGAN NEGERI SABAH
JABATAN PERIKANAN NEGERI SABAH
JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN & PERUSAHAAN TERNAK
JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM
JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER
JABATAN TANAH DAN UKUR
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN NEGERI SABAH
KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INFRASTRUKTUR
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)
LEMBAGA GETAH MALAYSIA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)
LEMBAGA KAYU DAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA
LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
LEMBAGA PEMEGANG AMANAH TAMAN – TAMAN SABAH
LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA
LEMBAGA TABUNG HAJI
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA
MALAYSIA AIRPORT BHD (MAB)    50% – NO HOUSING DED
MATRADE
PEJABAT DAERAH BEAUFORT
PEJABAT DAERAH KENINGAU
PEJABAT DAERAH KINABATANGAN
PEJABAT DAERAH KOTA BELUD
PEJABAT DAERAH NABAWAN
PEJABAT PERHUTANAN SANDAKAN
PERBADANAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA
PERBADANAN LABUAN
PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC)
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA
PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH
PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)
PUSAT GIAT MARA SDN BHD
RISDA
SABAH ELECTRICITY SDN BHD  (SESB)
SIRIM BERHAD
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI
SURUHANJAYA SEKURITI  MALAYSIA
SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SDN BHD
 Sarawak
JABATAN AGAMA ISLAM (SARIKEI/M.ISLAM)
JABATAN HAL EHWAL ISLAM (SIBU/M.ISLAM)
JABATAN HUTAN (BALINGIAN/FOREST)
JABATAN HUTAN (BINTULU/FOREST)
JABATAN HUTAN (DAERAH BELAGA)
JABATAN HUTAN (DALAT/FOREST)
JABATAN HUTAN (DARO/FOREST)
JABATAN HUTAN (KAPIT/FOREST)
JABATAN HUTAN (KUC/FOREST)
JABATAN HUTAN (LAWAS/FOREST)
JABATAN HUTAN (LINGGA/FOREST)
JABATAN HUTAN (LUNDU/FOREST)
JABATAN HUTAN (MIRI/FOREST)
JABATAN HUTAN (NIAH NATIONAL PARK)
JABATAN HUTAN (NIAH/FOREST/DIST)
JABATAN HUTAN (NIAH/FOREST/NP)
JABATAN HUTAN (PAKAN/FOREST/DEP)
JABATAN HUTAN (PUSA/FOREST)
JABATAN HUTAN (SEBAUH/FOREST)
JABATAN HUTAN (SERIAN/FOREST)
JABATAN HUTAN (SIMUNJAN/FOREST)
JABATAN HUTAN (SONG/FOREST)
JABATAN HUTAN (SRI AMAN/FOREST)
JABATAN HUTAN (SUNDAR/FOREST)
JABATAN HUTAN (TATAU/FOREST)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (BARAM/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (DARO/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JULAU/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (LAWAS/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (LIMBANG/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (MIRI/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (MUKAH/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (SARATOK/JAB.KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (SARIKEI/JAB/KEBAJI)
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (SRI AMAN/JAB/KEBAJI)
JABATAN KERJA RAYA (ASAJAYA/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (BALINGIAN/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (BELAGA/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (BETONG/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (BINTANGOR/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (BINTULU/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (DALAT/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (KANOWIT/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (KANOWIT/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (KAPIT/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (LAWAS/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (LIMBANG/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (LIMBANG/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (LONG LAMA/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (LUNDU/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (MELUDAM/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (MIRI/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (MIRI/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (MUKAH/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (NIAH/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (OYA/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SARATOK/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SARATOK/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SARATOK/JKR)  MRCU NO.9
JABATAN KERJA RAYA (SARIKEI/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SIBU/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SIBU/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SONG/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SRI AMAN/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (SUNDAR/JKR)
JABATAN KERJA RAYA (TRUSAN/J.K.R)
JABATAN KERJA RAYA BAHAGIAN SARIKEI
JABATAN KERJARAYA SARATOK
JABATAN KETUA MENTERI
JABATAN KETUA MENTERI
JABATAN KETUA MENTERI
JABATAN KETUA MENTERI
JABATAN MUZIUM (NIAH/MUZIUM)
JABATAN PEETANIAN (BETONG/AGRI)
JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (K.SAMARAHAN/DID)
JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (K.SAMARAHAN/DID)
JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (MIRI/DID)
JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (SARIKEI/DID)
JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (SRI AMAN/DID)
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (MATU/DID)
JABATAN PERAIRAN & SALIRAN (SARATOK/DID)
JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI
JABATAN PERTANIAN (ASAJAYA/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BALINGAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BAU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BELAGA/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BELURU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BETONG/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BINTANGOR/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BINTULU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BINTULU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BINTULU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (BINTULU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (DALAT/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (DEBAK/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (ENGKILILI/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (JULAU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (K.SAMARAHAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (KABONG/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (KANOWIT/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (KAPIT/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (KUC/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (KUC/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LAWAS/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LAWAS/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LIMBANG/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LIMBANG/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LIMBANG/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LUBOK ANTU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (LUNDU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MATU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MATU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MELUDAM/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MIRI/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MIRI/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MIRI/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (MUKAH/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (NIAH/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (PAKAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (PANTU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (PUSA/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (ROBAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SARATOK/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SARIKEI/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SEBAUH/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SEBUYAU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SERIAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SERIAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SIMUNJAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SONG/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SPAOH/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SRI AMAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SRI AMAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SRI AMAN/AGRI)
JABATAN PERTANIAN (SUNDAR/AGRI)
JABATAN PERTANIAN BAHAGIAN (SIBU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN BAHAGIAN (SIBU/AGRI)
JABATAN PERTANIAN MARUDI (BARAM/AGRI)
JABATAN PERTANIAN SIBUTI (BEKENU/AGRI)
JABATAN TANAH & SURVEI (MIRI/L & S)
JABATAN TANAH & SURVEI (SIBU/L & S)
JABATAN TANAH & SURVEI (KUC/L & S)
JABATAN VERTERINA (KUC/AGRI)
KEM BELIA (MUKAH/MCYS)
KEM BELIA MUKAH
KEM. PELANCONGAN & ALAM SEKITAR (KUC/M.ENV.& TOUR)
KEM.ALAM SEKITAR & PERLANCONGAN (KUC/M.ENV & TOUR)
KEMENTERIAN KEMAJUAN TANAH (KUC/M.LAND)
KEMENTERIAN KEWANGAN & KEMUDAHAN AWAM
KEMENTERIAN PEM.SOSIAL (SRI AMAN/MIN.S.D)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL (K.S/M.SOL.DEV)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL (SIBU/M.SOC.DEV)
KM 28 JALAN KUCHING -SERIAN
KOMPLEK PERBADANAN PER.KEMJ.KAYU (KUC/M.RES.PLAN)
LEMBAGA SUNGAI SUNGAI SARAWAK
MAHKAMAH BUMIPUTRA (KUC/CMO/PMB)
MAJLIS AGAMA ISLAM (KUC/CMO/MAI)
MAJLIS PEMBANGUNAN SOSIAL & URBANISASI
PEJ.HAL EHWAL ISLAM (SRI AMAN/M.ISLAM)
PEJABAT AGAMA ISLAM BAHAGIAN
PEJABAT BENDAHARI (BETONG/TRY)
PEJABAT BENDAHARI (BINTULU/TRY/DIV)
PEJABAT BENDAHARI (KAPIT/TRY)
PEJABAT BENDAHARI (MIRI/TRY)
PEJABAT BENDAHARI (SARIKEI/TRY)
PEJABAT BENDAHARI (SRI AMAN/TRY)